ورود / ثبت نام

روابط عمومی

ارتباطات و روابط عمومی برون سازمانی

یکی از جدیدترین شاخه‌های علوم اجتماعی مربوط به روابط عمومی و نقش آن در سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف می‌شود. علمی که از آن به عنوان دستاورد قرن بیست نیز یاد ...

بیشتر

خلاصه ۰ تا ۱۰۰ مبانی روابط عمومی

ممکن است برای شما هم پیش‌آمده باشد که در رقابت‌های مطبوعاتی، همیشه رقبای کسب‌و‌کارتان، از شما بهتر هستند. جالب است بدانید آن‌ها کار‌های خارق‌العاده‌ای انجام ...

بیشتر

۹ اسفند ۱۴۰۱

منشور اخلاقی سازمان چیست؟ بررسی اهداف و ویژگی‌ها

منشور اخلاقی سازمان یا COD، شامل مجموعه قوانین و چارچوب‌هایی می‌شود که می‌تواند رفتارهای درست و نادرست افراد در محیط کاری و سازمانی را کنترل کند. در واقع، هر کسی که ...

بیشتر

۲ اسفند ۱۴۰۱

روز روابط عمومی در ایران و جهان

بسیاری از مردم، اغلب در مورد تفاوت بین روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات سردرگم می‌شوند. حتی برخی از افرادی که با متخصصان، در هر سه زمینه کار می‌کنند، احساس می‌کنند ...

بیشتر

۲۸ آبان ۱۴۰۱

نقش موثر روابط عمومی در بازاریابی فرهنگی

روابط عمومی و بازاریابی هردو از مهمترین ابزارهای تعامل و ارتباط با مخاطبان و مشتریان در هر کسب وکاری هستند. برخی این دو ابزار، یعنی بازاریابی و روابط عمومی را به ...

بیشتر

۲۷ آبان ۱۴۰۱

ارتباطات و روابط عمومی برون سازمانی

یکی از جدیدترین شاخه‌های علوم اجتماعی مربوط به روابط عمومی و نقش آن در سازمان‌ها و کسب و کارهای مختلف می‌شود. علمی که از آن به عنوان دستاورد قرن بیست نیز یاد ...

بیشتر

۲۵ اسفند ۱۴۰۱

خلاصه ۰ تا ۱۰۰ مبانی روابط عمومی

ممکن است برای شما هم پیش‌آمده باشد که در رقابت‌های مطبوعاتی، همیشه رقبای کسب‌و‌کارتان، از شما بهتر هستند. جالب است بدانید آن‌ها کار‌های خارق‌العاده‌ای انجام ...

بیشتر

۹ اسفند ۱۴۰۱

منشور اخلاقی سازمان چیست؟ بررسی اهداف و ویژگی‌ها

منشور اخلاقی سازمان یا COD، شامل مجموعه قوانین و چارچوب‌هایی می‌شود که می‌تواند رفتارهای درست و نادرست افراد در محیط کاری و سازمانی را کنترل کند. در واقع، هر کسی که ...

بیشتر

۲ اسفند ۱۴۰۱

روز روابط عمومی در ایران و جهان

بسیاری از مردم، اغلب در مورد تفاوت بین روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات سردرگم می‌شوند. حتی برخی از افرادی که با متخصصان، در هر سه زمینه کار می‌کنند، احساس می‌کنند ...

بیشتر

۲۸ آبان ۱۴۰۱

نقش موثر روابط عمومی در بازاریابی فرهنگی

روابط عمومی و بازاریابی هردو از مهمترین ابزارهای تعامل و ارتباط با مخاطبان و مشتریان در هر کسب وکاری هستند. برخی این دو ابزار، یعنی بازاریابی و روابط عمومی را به ...

بیشتر

۲۷ آبان ۱۴۰۱