روابط عمومی

تاثیر ارتباط با رسانه‌ها بر نام برند

در ابتدا باید اصطلاح روابط رسانه‌ای را تعریف کنیم. در واقع وقتی از روابط رسانه‌ای صحبت می‌کنیم به تعاملات یک شرکت اشاره می کنیم که به صورت هدف‌مند با سردبیران ...

بیشتر

برند و روابط عمومی

جنبه دیگری از برند تجاری و روابط عمومی با توسعه علاقه مشتری به تبلیغات محصول مرتبط است. این هدف هر دو عامل ارتقا “برند” با مواردی مانند “بیانیه مطبوعاتی” ...

بیشتر

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

روابط عمومی و بازاریابی ؛ تفاوت در چیست؟

معمولا از یک متخصص حوزه روابط عمومی این سوال پرسیده می‌شود که روابط عمومی(PR) چه تفاوتی با بازاریابی دارد. شاید از دیدگاه تاکتیکی بیان این تفاوت بسیار آسان باشد. با ...

بیشتر

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

بحران روابط عمومی ؛‌وقتی اشتباهات برند شما را زمین میزند…!

بحران روابط عمومی زمانی اتفاق می‌افتد که اتفاقات و اخبار منفی در مورد برند شما منتشر ‌شود که ممکن است باعث کاهش اعتبار برند گردد. برای هر کسب و کاری، چه کوچک و چه ...

بیشتر

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

افزایش تولید سرنخ و جذب مشتریان با روابط عمومی

استفاده از قدرت روابط عمومی برای جذب بیشتر مشتریان یک واقعیت انکار ناپذیر است. به طور کلی، این بدان دلیل است که یک استراتژی روابط عمومی مناسب باعث ایجاد اعتماد هر چه ...

بیشتر

۱۶ فروردین ۱۴۰۰

تاثیر ارتباط با رسانه‌ها بر نام برند

در ابتدا باید اصطلاح روابط رسانه‌ای را تعریف کنیم. در واقع وقتی از روابط رسانه‌ای صحبت می‌کنیم به تعاملات یک شرکت اشاره می کنیم که به صورت هدف‌مند با سردبیران ...

بیشتر

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برند و روابط عمومی

جنبه دیگری از برند تجاری و روابط عمومی با توسعه علاقه مشتری به تبلیغات محصول مرتبط است. این هدف هر دو عامل ارتقا “برند” با مواردی مانند “بیانیه مطبوعاتی” ...

بیشتر

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

روابط عمومی و بازاریابی ؛ تفاوت در چیست؟

معمولا از یک متخصص حوزه روابط عمومی این سوال پرسیده می‌شود که روابط عمومی(PR) چه تفاوتی با بازاریابی دارد. شاید از دیدگاه تاکتیکی بیان این تفاوت بسیار آسان باشد. با ...

بیشتر

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

بحران روابط عمومی ؛‌وقتی اشتباهات برند شما را زمین میزند…!

بحران روابط عمومی زمانی اتفاق می‌افتد که اتفاقات و اخبار منفی در مورد برند شما منتشر ‌شود که ممکن است باعث کاهش اعتبار برند گردد. برای هر کسب و کاری، چه کوچک و چه ...

بیشتر

۱۷ فروردین ۱۴۰۰

افزایش تولید سرنخ و جذب مشتریان با روابط عمومی

استفاده از قدرت روابط عمومی برای جذب بیشتر مشتریان یک واقعیت انکار ناپذیر است. به طور کلی، این بدان دلیل است که یک استراتژی روابط عمومی مناسب باعث ایجاد اعتماد هر چه ...

بیشتر

۱۶ فروردین ۱۴۰۰