روابط عمومی

چگونگی ارتباط با رسانه‌ها

این روزها ایجاد شبکه روابط عمومی بسیارمهم است. شما در هر زمینه‌ای که فعالیت داشته باشید،‌ شناختن افراد مناسب و متفاوت در بخش‌های مختلف و ارتباط با رسانه‌ها به شما ...

بیشتر

تاثیر شبکه­‌های مجازی و بررسی قدرت آن­‌ها

امروزه تاثیر شبکه­‌های مجازی بر زندگی انسان­ها بر کسی پوشیده نیست. در شرایط همه­‌گیری بیماری کرونا، تاثیر شبکه­‌های مجازی بسیار بیشتر از پیش در زندگی روزمره ما ...

بیشتر

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاثیر ارتباط با رسانه‌ها بر نام برند

در ابتدا باید اصطلاح روابط رسانه‌ای را تعریف کنیم. در واقع وقتی از روابط رسانه‌ای صحبت می‌کنیم به تعاملات یک شرکت اشاره می کنیم که به صورت هدف‌مند با سردبیران ...

بیشتر

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برند و روابط عمومی

جنبه دیگری از برند تجاری و روابط عمومی با توسعه علاقه مشتری به تبلیغات محصول مرتبط است. این هدف هر دو عامل ارتقا “برند” با مواردی مانند “بیانیه مطبوعاتی” ...

بیشتر

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

روابط عمومی و بازاریابی ؛ تفاوت در چیست؟

معمولا از یک متخصص حوزه روابط عمومی این سوال پرسیده می‌شود که روابط عمومی(PR) چه تفاوتی با بازاریابی دارد. شاید از دیدگاه تاکتیکی بیان این تفاوت بسیار آسان باشد. با ...

بیشتر

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چگونگی ارتباط با رسانه‌ها

این روزها ایجاد شبکه روابط عمومی بسیارمهم است. شما در هر زمینه‌ای که فعالیت داشته باشید،‌ شناختن افراد مناسب و متفاوت در بخش‌های مختلف و ارتباط با رسانه‌ها به شما ...

بیشتر

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاثیر شبکه­‌های مجازی و بررسی قدرت آن­‌ها

امروزه تاثیر شبکه­‌های مجازی بر زندگی انسان­ها بر کسی پوشیده نیست. در شرایط همه­‌گیری بیماری کرونا، تاثیر شبکه­‌های مجازی بسیار بیشتر از پیش در زندگی روزمره ما ...

بیشتر

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

تاثیر ارتباط با رسانه‌ها بر نام برند

در ابتدا باید اصطلاح روابط رسانه‌ای را تعریف کنیم. در واقع وقتی از روابط رسانه‌ای صحبت می‌کنیم به تعاملات یک شرکت اشاره می کنیم که به صورت هدف‌مند با سردبیران ...

بیشتر

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

برند و روابط عمومی

جنبه دیگری از برند تجاری و روابط عمومی با توسعه علاقه مشتری به تبلیغات محصول مرتبط است. این هدف هر دو عامل ارتقا “برند” با مواردی مانند “بیانیه مطبوعاتی” ...

بیشتر

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

روابط عمومی و بازاریابی ؛ تفاوت در چیست؟

معمولا از یک متخصص حوزه روابط عمومی این سوال پرسیده می‌شود که روابط عمومی(PR) چه تفاوتی با بازاریابی دارد. شاید از دیدگاه تاکتیکی بیان این تفاوت بسیار آسان باشد. با ...

بیشتر

۵ اردیبهشت ۱۴۰۰