بازاریابی دیجیتال

کلان داده یا Big Data چیست و چگونه از آن در بازاریابی استفاده کنیم؟

کلان داده با بیگ دیتا یک فرصت بزرگ برای صنایع هستند. هجوم اینترنت اشیا و سایر دستگاه های متصل باعث افزایش گسترده اطلاعاتی شده است که سازمان ها جمع آوری ، مدیریت و ...

بیشتر

چرا از تبلیغات کلیکی یا PPC استفاده کنیم؟

تبلیغات کلیکی با PPC یک مدل تبلیغات آنلاین است که در آن تبلیغ کنندگان هر بار که کاربر روی یکی از تبلیغات آنلاین خود کلیک می‌کند، هزینه پرداخت می‌کنند. رایج ترین قالب ...

بیشتر

۶ شهریور ۱۴۰۰

چگونه هزینه جذب مشتری را کاهش دهیم؟

هزینه جذب مشتری (Customer Acquisition Cost) به تمامی هزینه‌های اشاره دارد که واحد بازاریابی و فروش یک شرکت پرداخت می‌کنند تا یک مشتری بالفعل را جذب کنند. منظور ما از تمامی ...

بیشتر

۱ شهریور ۱۴۰۰

پشتیبانی آنلاین ، راهی مهم برای حفظ مشتری در سال ۲۰۲۱

رضایت مشتری از راه های مختلف مثل پشتیبانی آنلاین مشتری جزء حیاتی یک تجارت موفق است.مشتریان خواهان پشتیبانی سریع هستند. آن ها نمی خواهند پشت تلفن منتظر پاسخ به ...

بیشتر

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکار

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی یک راه قدرتمند برای کسب‌وکار با هر اندازه ای است. که به مشتریان و مشتریان بالقوه دسترسی دارند. مشتریان شما در حال حاضر از طریق رسانه های ...

بیشتر

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

کلان داده یا Big Data چیست و چگونه از آن در بازاریابی استفاده کنیم؟

کلان داده با بیگ دیتا یک فرصت بزرگ برای صنایع هستند. هجوم اینترنت اشیا و سایر دستگاه های متصل باعث افزایش گسترده اطلاعاتی شده است که سازمان ها جمع آوری ، مدیریت و ...

بیشتر

۱۳ شهریور ۱۴۰۰

چرا از تبلیغات کلیکی یا PPC استفاده کنیم؟

تبلیغات کلیکی با PPC یک مدل تبلیغات آنلاین است که در آن تبلیغ کنندگان هر بار که کاربر روی یکی از تبلیغات آنلاین خود کلیک می‌کند، هزینه پرداخت می‌کنند. رایج ترین قالب ...

بیشتر

۶ شهریور ۱۴۰۰

چگونه هزینه جذب مشتری را کاهش دهیم؟

هزینه جذب مشتری (Customer Acquisition Cost) به تمامی هزینه‌های اشاره دارد که واحد بازاریابی و فروش یک شرکت پرداخت می‌کنند تا یک مشتری بالفعل را جذب کنند. منظور ما از تمامی ...

بیشتر

۱ شهریور ۱۴۰۰

پشتیبانی آنلاین ، راهی مهم برای حفظ مشتری در سال ۲۰۲۱

رضایت مشتری از راه های مختلف مثل پشتیبانی آنلاین مشتری جزء حیاتی یک تجارت موفق است.مشتریان خواهان پشتیبانی سریع هستند. آن ها نمی خواهند پشت تلفن منتظر پاسخ به ...

بیشتر

۲۵ مرداد ۱۴۰۰

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی برای کسب‌وکار

بازاریابی شبکه‌های اجتماعی یک راه قدرتمند برای کسب‌وکار با هر اندازه ای است. که به مشتریان و مشتریان بالقوه دسترسی دارند. مشتریان شما در حال حاضر از طریق رسانه های ...

بیشتر

۱۳ مرداد ۱۴۰۰