ورود / ثبت نام

بازاریابی دیجیتال

چگونه در لینکدین شبکه سازی و بازاریابی کنیم؟

لینکدین شبکه اجتماعی اشتغال محور آمریکایی است که از سال  ۲۰۰۳ تا به امروز توانسته به خوبی بین متقاضیان کار و شرکت‌ها پل ارتباطی برقرار کند.در شبکه اجتماعی لینکدین ...

بیشتر

روابط عمومی و تبلیغات ؛بررسی شباهت و تفاوت

روش کسب درآمد در دنیای امروزی نسبت به روش‌های سنتی و قدیمی تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است. اگر یک کسب و کار جدید راه اندازی کرده‌اید، قبل از هر چیزی نیاز به معرفی شدن ...

بیشتر

۳ آبان ۱۴۰۱

ایمیل مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

ایمیل مارکتینگ یکی از راه‌های بازاریابی دیجیتال است که به رشد کسب و کار و معرفی بیشتر آن کمک می‌کند. استفاده درست و آماده سازی محتوا مناسب برای بازاریابی ایمیلی ...

بیشتر

۲۴ مهر ۱۴۰۱

معرفی انواع تبلیغات در فضای مجازی

این روزها با گسترش فناوری، استفاده از اینترنت بسیار فراگیر شده‌است. به دنبال این مسئله انواع تبلیغات در فضای مجازی نیز به‌مرورزمان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. اگر ...

بیشتر

۶ مهر ۱۴۰۱

کمپین ایمیلی ؛ روشی همچنان موثر در دیجیتال مارکتینگ

مدیریت کمپین ایمیلی ، شرکت‌ها را قادر می سازد تا استراتژی‌های بازاریابی ایمیل را به طور موثر اجرا کنند. بدون اجرای تکنیک‌های مدیریتی موثر،  ایجاد تأثیر قابل توجه ...

بیشتر

۲۰ بهمن ۱۴۰۰

چگونه در لینکدین شبکه سازی و بازاریابی کنیم؟

لینکدین شبکه اجتماعی اشتغال محور آمریکایی است که از سال  ۲۰۰۳ تا به امروز توانسته به خوبی بین متقاضیان کار و شرکت‌ها پل ارتباطی برقرار کند.در شبکه اجتماعی لینکدین ...

بیشتر

۴ آبان ۱۴۰۱

روابط عمومی و تبلیغات ؛بررسی شباهت و تفاوت

روش کسب درآمد در دنیای امروزی نسبت به روش‌های سنتی و قدیمی تفاوت‌های زیادی پیدا کرده است. اگر یک کسب و کار جدید راه اندازی کرده‌اید، قبل از هر چیزی نیاز به معرفی شدن ...

بیشتر

۳ آبان ۱۴۰۱

ایمیل مارکتینگ چیست و چه کاربردی دارد؟

ایمیل مارکتینگ یکی از راه‌های بازاریابی دیجیتال است که به رشد کسب و کار و معرفی بیشتر آن کمک می‌کند. استفاده درست و آماده سازی محتوا مناسب برای بازاریابی ایمیلی ...

بیشتر

۲۴ مهر ۱۴۰۱

معرفی انواع تبلیغات در فضای مجازی

این روزها با گسترش فناوری، استفاده از اینترنت بسیار فراگیر شده‌است. به دنبال این مسئله انواع تبلیغات در فضای مجازی نیز به‌مرورزمان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. اگر ...

بیشتر

۶ مهر ۱۴۰۱

کمپین ایمیلی ؛ روشی همچنان موثر در دیجیتال مارکتینگ

مدیریت کمپین ایمیلی ، شرکت‌ها را قادر می سازد تا استراتژی‌های بازاریابی ایمیل را به طور موثر اجرا کنند. بدون اجرای تکنیک‌های مدیریتی موثر،  ایجاد تأثیر قابل توجه ...

بیشتر

۲۰ بهمن ۱۴۰۰